Indeksowanie

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w

DOAJ,  

ERIH PLUS

Index Copernicus,

Central and Eastern European Online Library.

CEJSH,

CEON Biblioteka Nauki

Google Scholar 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

CNKI Scholar

PBN/POL (Polska Bibliografia Naukowa)

Czasopismo jest partnerem EBSCO, jak również jest również objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego 20 punktów (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).