Wasilewska-Chmura, M. „Kody odmienności Kulturowej W Literaturze Szwedzkiej I Jej przekładach. Na przykładzie Trylogii Sztokholmskiej Jensa Lapidusa”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 2, nr 2, marzec 2018, doi:10.7592/Tertium2017.2.2.Wasilewska.