Madej, P. D. „Tłumaczenie I Weryfikacja napisów W Filmach I Przedstawieniach Teatralnych”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 2, nr 2, marzec 2018, doi:10.7592/Tertium2017.2.2.Madej.