Muskat-Tabakowska, E. „Przekład I (bez)krytyczna Analiza Dyskursu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 6, nr 1, wrzesień 2021, s. 162-8, doi:10.7592/Tertium2021.6.1.188.