Buczek-Zawiła, A. A. „Weekendowe Warsztaty Naukowe Jako wartość Dodana W kształceniu językowym: Treści Oraz Techniki”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 6, nr 1, wrzesień 2021, s. 284-08, doi:10.7592/Tertium2021.6.1.179.