[1]
E. Muskat-Tabakowska, „Przekład i (bez)krytyczna analiza dyskursu”, Tertium, t. 6, nr 1, s. 162–182, wrz. 2021.