Wasilewska-Chmura, M. (2018) „Kody odmienności kulturowej w literaturze szwedzkiej i jej przekładach. Na przykładzie Trylogii sztokholmskiej Jensa Lapidusa”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2(2). doi: 10.7592/Tertium2017.2.2.Wasilewska.