Muskat-Tabakowska, E. (2021) „Przekład i (bez)krytyczna analiza dyskursu”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), s. 162–182. doi: 10.7592/Tertium2021.6.1.188.