Wasilewska-Chmura, Magdalena. 2018. „Kody odmienności Kulturowej W Literaturze Szwedzkiej I Jej przekładach. Na przykładzie Trylogii Sztokholmskiej Jensa Lapidusa”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2 (2). https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Wasilewska.