Muskat-Tabakowska, Elżbieta. 2021. „Przekład I (bez)krytyczna Analiza Dyskursu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 6 (1):162-82. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.188.