Buczek-Zawiła, Anita Agnieszka. 2021. „Weekendowe Warsztaty Naukowe Jako wartość Dodana W kształceniu językowym: Treści Oraz Techniki”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 6 (1):284-308. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.179.