Wasilewska-Chmura, M. (2018). Kody odmienności kulturowej w literaturze szwedzkiej i jej przekładach. Na przykładzie Trylogii sztokholmskiej Jensa Lapidusa. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2(2). https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Wasilewska