Madej, P. D. (2018). Tłumaczenie i weryfikacja napisów w filmach i przedstawieniach teatralnych. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2(2). https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Madej