Muskat-Tabakowska, E. (2021). Przekład i (bez)krytyczna analiza dyskursu. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 162–182. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.188