Buczek-Zawiła, A. A. (2021). Weekendowe warsztaty naukowe jako wartość dodana w kształceniu językowym: Treści oraz techniki. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 284–308. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.179