(1)
Wasilewska-Chmura, M. Kody odmienności Kulturowej W Literaturze Szwedzkiej I Jej przekładach. Na przykładzie Trylogii Sztokholmskiej Jensa Lapidusa. Tertium 2018, 2.