(1)
Muskat-Tabakowska, E. PrzekĊ‚ad I (bez)krytyczna Analiza Dyskursu. Tertium 2021, 6, 162-182.