(1)
Buczek-Zawiła, A. A. Weekendowe Warsztaty Naukowe Jako wartość Dodana W kształceniu językowym: Treści Oraz Techniki. Tertium 2021, 6, 284-308.