[1]
Wasilewska-Chmura, M. 2018. Kody odmienności kulturowej w literaturze szwedzkiej i jej przekładach. Na przykładzie Trylogii sztokholmskiej Jensa Lapidusa. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 2, 2 (mar. 2018). DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Wasilewska.