[1]
Muskat-Tabakowska, E. 2021. Przekład i (bez)krytyczna analiza dyskursu. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 6, 1 (wrz. 2021), 162–182. DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.188.