[1]
Buczek-Zawiła, A.A. 2021. Weekendowe warsztaty naukowe jako wartość dodana w kształceniu językowym: Treści oraz techniki. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 6, 1 (wrz. 2021), 284–308. DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.179.