Zespół redakcyjny

Redaktorzy

prof. UJ dr hab. Władysław Chłopicki, Redaktor naczelny, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"

prof. dr hab. Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, Instytyt Filologii Angielskiej oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Albert Borg, University of Malta, Malta

prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

prof. Jan Chovanec, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Camelia M. Cmeciu, University of Bucharest, Rumunia

prof. UJ dr hab. Marta Dąbrowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Lilia Duskaeva, St Petersburg State University, Rosja

prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Gicala, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UJ dr hab. Maria Jodłowiec, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Grzegorz Kleparski, Uniwersytet Rzeszowski

prof. Natalya Klushina, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, Rosja

prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. Ray Fabri, University of Malta, Malta

prof. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski

dr Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia

prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski

prof. Imke Mendoza, University of Salzburg, Austria

prof. KUL dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Răzvan Săftoiu, Uniwersytet w Braşovie, Rumunia 

dr Dennis Scheller-Boltz, Wirtschaftsuniversität Wien, Austria

prof. UJ dr hab. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

prof. Choi (Estera) Sungeun (Czoj), Hankuk University of Foreign Studies, Korea Południowa

dr hab. Dorota Szumska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

dr Villy Tsakona, National and Kapodistrian University of Athens, Ateny, Grecja

dr Ene Vainik, Uniwersytet w Tartu, Estonia

prof. UP dr hab. Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS w Lublinie

dr Anna Zielińska-Elliott, Boston University, USA

 

Redaktorzy dzialów

Językoznawstwo kontekstowe - prof. Mihaela-Viorica Constantinescu, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia

Przekładoznawstwo - dr hab., prof. KUL Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Odmiany i rejestry języka polskiego - dr hab. prof. UJ Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

Językoznawstwo antropologiczne - prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski

Komunikacja międzykulturowa - dr Aleksandra R. Knapik, Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN Wrocław

Redaktor działu recenzji

dr Guillem Castañar, Uniwersytet w Tartu, Estonia

Sekretarze redakcji

dr Izabela Bawej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Paweł Giwojno, Uniwersytet Wrocławski

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Tertium Tech